Zobacz portal www.prawosocjalne.plzobacz więcej

Newsletter

Informujemy o zapowiedziach, nowościach, promocjach!

zapisz sięNowości
okładka
169,00 złzamów
ISBN:978-83-931781-1-7
Format:A5
Liczba stron:760
Okładka:Twarda
Miejsce wydania:Wrocław
Data wydania/Rok wydania:2011
Numer wydania:1
Stan prawny:3 stycznia 2011 r.
Opis:​„Postępowanie karne dla radców prawnych” to praktyczne opracowanie zawierające zagadnienia z zakresu procesu karnego uzupełnione o informacje niezbędne do wykorzystania w praktyce zawodowej przez radców prawnych, aplikantów radcowskich przygotowujących się do egzaminu, a także studentów prawa zainteresowanych tematyką postępowania karnego.
Książka obejmuje materiał dotyczący przebiegu procesu karnego zarówno w fazie przygotowawczej jak i sądowej. Autorka wiele uwagi poświęca uczestnikom postępowania karnego, szczegółowo analizuje formy postępowania karnego przygotowawczego, czynności dowodowe oraz środki zaskarżenia w postępowaniu karnym.  Do każdego rozdziału dołączono wzory pism procesowych do zastosowania przez radców prawnych jako pełnomocników stron, m.in. wnioski, oświadczenia, zażalenia, akty oskarżenia (subsydiarny w sprawach ściganych z oskarżenia publicznego i w sprawach prywatnoskargowych), pozwy adhezyjne, apelacje, sprzeciwy oraz przykładowe pytania do biegłych. Materiał ponadto uzupełniono tabelami dotyczącymi omawianych zagadnień oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych.
W niniejszym opracowaniu zostały uwzględnione dotychczasowe nowelizacje postępowania karnego, jak również tzw. duża nowelizacja z dnia 5 listopada 2009 r. – o zmianie ustawy – Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, która obowiązuje od  8 czerwca 2010 r.
Integralną część niniejszej publikacji stanowi płyta CD, zawierająca w formacie .doc wszystkie wzory zamieszczone w niniejszej publikacji. Dzięki temu możliwa jest bezpośrednia praca nad tekstem: uzupełnianie oraz zmienianie wzorów, dostosowanie ich do konkretnych przypadków, zapisywanie oraz wydrukowanie.

Publikacja zawiera m.in.:
- omówienie zagadnień ogólnych z zakresu postępowania karnego;
- szczegółowe wyjaśnienia dotyczące uczestników postępowania karnego: oskarżyciela publicznego (w tym prokuratora, asesora oraz innych ostarżycieli publicznych), oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, pokrzywdzonego (w wyczerpujący sposób zostały omówione jego prawa oraz obowiązki), oskarżonego (podejrzanego), obrońcy oraz pełnomocnika;
- kompleksowe przedstawienie postępowania przygotowawczego, w tym: omówienie organów uprawnionych do prowadzenia postępowania przygotowawczego, opis form postępowania przygotowawczego, szczegółową analizę dowodów oraz środków przymusu w postępowaniu przygotowawczym a także sposoby zakończenia postępowania przygotowawczego;
- omówienie postępowania sądowego w procesie karnym oraz zwyczajnych i  nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniu karnym;
- ponad 40 wzorów pism procesowych, które także znajdują się na płycie CD dołączonej do książki.

Zobacz także spis treści.
Wydawnictwo:Gaskor
Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »
X