Zobacz portal www.prawosocjalne.plzobacz więcej

Newsletter

Informujemy o zapowiedziach, nowościach, promocjach!

zapisz sięRegulamin księgarni

UWAGA:
Przy zamówieniu o wartości przekraczającej 300 zł pokrywamy koszty przesyłki zamawianych książek.

Czas realizacja zamówienia do 7 dni roboczych!

Książki przesyłamy za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie lub pocztą.

Zamówienia na książki przyjmujemy również:

-telefonicznie: 71 342 83 64,
- mailowo: biuro@cedu.pl.

Książki naszego wydawnictwa dostępne są także w księgarniach prawniczych w całej Polsce oraz w księgarniach internetowych.

Regulamin Księgarni:
1.  Księgarnię www.gaskor.pl (dalej: księgarnia) prowadzi CEdu Sp. z o.o. (dawniej GASKOR Sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. ul. Berberysowa 43-45.
2. Domniemywa się, że użytkownik (dalej: zamawiający), składając zamówienie, zapoznał się z regulaminem i zaakceptował jego zapisy.
3. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
4. Przez złożenie zamówienia rozumie się wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach księgarni lub przesłanie go mailowo na adres: biuro@cedu.pl lub telefonicznie (71 342 83 64).
5. Zamawiający zobowiązany jest do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
6. Księgarnia zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz, w przypadku wątpliwości co do rzetelności zamówienia, prawo jego anulowania.
7. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez zamawiającego zgody na umieszczenie jego danych osobowych w bazie księgarni oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez zamawiającego oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez księgarnię. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
8. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
9. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku.
10. Zamówienie realizowane jest pod warunkiem, że książki są dostępne w księgarni. W przypadku niedostępności części książek objętych zamówieniem zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
11. Możliwa jest zmiana zamówienia do momentu wystawienia faktury, oraz wycofanie zamówienia do momentu wysłania książek. W celu zmiany lub rezygnacji należy skontaktować się z księgarnią pod adresem biuro@cedu.pl.
12. W razie wątpliwości przyjmuje się, że umowa sprzedaży została zawarta z chwilą rozpoczęcia realizacji zamówienia.
13. Ceny książek w księgarni wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
14. Księgarnia zastrzega sobie prawo zmiany cen książek. Zmiana nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
15. Księgarnia zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych książek z oferty bez uprzedzenia.
16. Księgarnia pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do zamawiającego. Opłata ta uzależniona jest od cennika firmy świadczącej usługi kurierskie i wynosi 16,00 zł.
17. Opłata może ulec zmianie w przypadku zmiany cennika przez firmę świadczącą usługi kurierskie.
18. Koszt przesyłki doliczany jest do kwoty zamówienia.
19. Termin otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji zamówienia i przewidywanego czasu dostawy.
20. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie książek lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez zamawiającego.
21. Przesyłki za granicę realizowane są w trybie indywidualnego zamówienia.
22. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę świadczącą usługi kurierskie.
23. Na zamówione książki wystawiana jest faktura VAT.
24.
Osoby fizyczne składające zamówienie w ramach sprzedaży konsumenckiej mogą obecnie skorzystać wyłącznie z opcji zapłaty za przelewem. Opcja płatności przelewem dostępna jest też dla innych podmiotów, w szczególności księgarń, bibliotek, hurtowni, instytucji państwowych etc.
25. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
26. Reklamacje należy zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail. W reklamacji należy podać imię i nazwisko zamawiającego, numer zamówienia, numer faktury VAT oraz opis przedmiotu reklamacji.
27. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), zamawiający może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracana książka nie może być zniszczona ani nosić znamion użytkowania. Zwroty należy kierować na adres Wydawnictwa CEdu z dopiskiem ‘zwrot’. Księgarnia dokona zwrotu ceny książki; koszt przesyłki ani inne koszty dodatkowe nie są zwracane. Zamawiający dokonuje zwrotu na swój koszt.
28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dn. 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
29. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
30. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11 lipca 2014 r.

Korzystamy z plików cookies w celu sprawnej realizacji usług i poprawnego działania strony.
Możesz określić sposób przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz tutaj »
X